Set cartes de Dalí a Pere Coromines

Edició a cura de Vicent Santamaria de Mingo. Amb una semblança de Pere Coromines a càrrec d’Albert Balcells i un text d’Enric Casasses. Reproducció de dibuixos i pintures de Salvador Dalí. Associació de Bibliòfils de Barcelona, 2014.

Descripció tècnica:

Edició a cura d’Edicions de l’Eixample
200 exemplars nominals i numerats
25 x 35 cm
108 pàgs.

En aquesta publicació es mostren les relacions puntuals entre dues personalitats de la vida cultural, artística i política de Catalunya, l’escriptor, polític i economista Pere Coromines i l’artista Salvador Dalí. Es donen a conèixer les set cartes, conservades a la Biblioteca de Catalunya, que l’artista va dirigir a l’escriptor: les dues de l’any 1922 fan referència als dibuixos que Pere Coromines va encarregar a Dalí per a una edició de luxe del seu llibre Les gràcies de l’Empordà (1919), que finalment no es va arribar a publicar, i les altres cinc, de 1930, giren bàsicament al voltant de la conferència que Dalí va donar a l’Ateneu Barcelonès el març d’aquell mateix any a instàncies del propi Coromines, que aleshores n’era el president. Es reprodueixen també quatre dibuixos i tres olis de Dalí, una conferència a l’Ateneu Barcelonès i els treballs de tres autors reconeguts. 

Descripció

Els nostres llibres