El caliu i la cendra

Selecció de textos de Pere Gimferrer. Presentació de Jordi Estruga, President de l’ABB. Introducció i selecció d’Enric Bou. Il·lustracions de Perejaume. Associació de Bibliòfils de Barcelona, 2011.

Descripció tècnica:

Disseny de Jordi Ortiz i Patxi Solà
Estampacions de Murtra Edicions.
Impressió en offset per Grafiko.
Enquadernació per Àngels Arroyo
200 exemplars nominals i numerats
42 x  33 cm
67 pàgs.

Aquesta obra s’ha conformat a partir d’una selecció de textos, realitzada per Enric Bou Maqueda, procedents del Dietari de Pere Gimferrer, que a més de transmetre una remarcable visió sobre aquest  autor posa de manifest la seva estreta vinculació amb el món del llibre i de la bibliofília. Pel que fa a la il·lustració, Perejaume no ha seguit el criteri tradicional sinó que ha concebut la totalitat de l’edició, per a la qual ha preparat unes imatges a partir de la lectura dels textos de Gimferrer i de les seves pròpies vivències i inquietuds, creades des de l’observació de la naturalesa en tècniques i recursos expressius nous (dibuixos, textos, fotografies, vídeos etc.) amb la natura com a eix temàtic permanent.

Descripció

Els nostres llibres