Les històries naturals

Text de Joan Perucho. Il·lustracions de Ramon Herreros. “ Joan Perucho cuarenta años después”, per Carles Pujol. “Aproximació a Ramon Herreros”, per Francesc X. Puig Rovira. Associació de Bibliòfils de Barcelona, 2001.

Descripció tècnica:

Compost per Albert Corbeto
Imprès a Arts Gràfiques Bobalà S.L., a Lleida
200 exemplars nominals i numerats
25×35 cm
189 pàgs.

Edició de bibliòfil de Les històries Naturals, novel·la de fantasia històrica ambientada durant la primera guerra carlina publicada l’any 1960, en la qual el seu autor, Joan Perucho, narrava les aventures del cavaller-botànic Antoni de Montpalaua la recerca d’Onofre de Dip, cavaller del Rei en Jaume convertit en vampir. L’obra inclou sis il·lustracions litogràfiques realitzades per trama estocàstica, obra de Ramon Herreros, i un aiguafort que encapçala l’edició gravat i signat pel mateix artista i estampat per Rosa Siré.

Descripció

Els nostres llibres