La tragedia de Macbeth & La tragèdia de Juli Cèsar

La tragèdia de Macbeth & La tragèdia de Juli Cèsar, de William Shakespeare. Traducció de Magí Morera i Galícia. Edició a cura de Manuel Jorba. Introduccions de Manuel Jorba i Josep Palàcios. Il·lustracions de Manuel Boix. Associació de Bibliòfils de Barcelona, 2006.

Descripció tècnica:

Composició a cura d’Albert Corbeto
Impressió a Arts Gràfiques Bobalà, de Lleida
210 exemplars nominals i numerats
27×37 cm
3 vols.: XXVII + 139 +  130 pàgs.

S’editen per primera vegada les traduccions realitzades per Magí Morera i Galícia (Lleida 1853-1927), un dels grans traductors de William Shakespeare en català, de les tragèdies de Macbeth i Juli Cèsar. L’obra consta de tres toms, dintre d’una capsa de cartó folrada de tela: un primer volum introductori amb textos de Manuel Jorba sobre “Magí Morera i Galícia, traductor de Shakespeare: dues traduccions inèdites” i de Josep Palàcios sobre “Manuel Boix dins del seu marc”; un segon volum amb La tragèdia de Macbeth,amb un aiguafort, amb tinta negra, i aquarel·la, i vuit dibuixos impresos en òfset a una tinta, els originals dels quals estan fets a la tinta xinesa; i un tercer volum amb La tragèdia de Juli Cèsar,amb un aiguafort, amb tinta negra, i aquarel·la, i deu dibuixos impresos en òfset a una tinta, els originals dels quals estan fets a la tinta xinesa.

Descripció

Els nostres llibres