Presentació

La bibliofília –una especial i apassionada forma d’estimar el llibre– fou afavorida a Catalunya pels moviments que s’iniciaren a finals del segle XIX a l’entorn de la recuperació de la seva identitat cultural. Fruit d’aquests moviments va ser la constitució de la Societat Catalana de Bibliòfils (1903-1912), a la que seguiren alguns intents que no s’arribaren a formalitzari, finalment,  l’Associació de Bibliòfils de Barcelona (1944).

Un grup d’amics que desitjaven fomentar l’estima del llibre a través de les seves manifestacions més selectes fundaren, l’any 1944, l’Associació de Bibliòfils de Barcelona (ABB). En el moment actual, seguint les traces de la bibliofília més moderna, l’ABB dedica bona part de les seves activitats a impulsar  els valors del llibre tant des de la seva opció estètica com des de la cultural. Edita reconegudes obres de caràcter bibliòfil i participa activament en els principals esdeveniments relacionats amb el llibre, la impremta i el gravat a través de congressos, conferències, exposicions, visites a museus, biblioteques, arxius, etc. Un dels seus principis és compartir amb altres persones i entitats la seva contribució en la propagació dels valors culturals del llibre i disciplines annexes.

Amb un nombre limitat a 150, els socis de l’ABB procedeixen d’estaments ben diferents: sector privat, universitari, empresarial, liberal, polític, institucional, corporatiu, etc. La seva diversitat i qualificació han permès situar a l’ABB  entre les associacions bibliòfiles més actives d’Europa.

Comença a escriure i premeu Intro per buscar