Junta Directiva

President

Sr. Pau Salvat Vilà

Vicepresidents

Sr. Joan Matabosch i Soler

Sr. Francesc X. Puig Rovira

Tresorer

Sr. Joan Massó i Oriol

Secretari

Sr. Agustín Hernando Rica

Vicesecretari

Sr. Josep Mª Ginesta i Manzanares

Vocals

Sra. Montserrat Cots Vicente
Sra. Concepción Estruga Cuspinera
Sr. Pablo Ignacio de Dalmases y Olabarría
Sr. Miquel Gallés Magri
Sr. Ramon Pla i Arxé
Sr. Miquel Rocabruna
Sr. Pere Serra Rossell
Sr. Xavier Trias de Bes i Trabal

Comença a escriure i premeu Intro per buscar