20 contes

Introducció de Joan Triadú. Semblança de l’il·lustrador de Francesc X. Puig Rovira. Xilografies d’Enric Cluselles. Associació de Bibliòfils de Barcelona, 2002.

Descripció tècnica:

Imprès em tipografia per C. Casacuberta
200 exemplars nominals i numerats.
23×33 cm
132 pàgs.

La decisió d’editar aquest llibre va ser una conseqüència de la voluntat d’encarregar la il·lustració a l’artista Enric Cluselles. Un autor adient per al text era, sens dubte, Pere Calders, cunyat i amic de l’il·lustrador, atès que tots dos ja havien fet alguns treballs conjunts, a més de la seva vàlua a la literatura catalana contemporània. Cluselles havia demostrat que era un xilògraf excel·lent, si bé només havia publicat gravats de mides petites. Per al llibre, el primer de bibliòfil en el qual col·laborava, va proposar concentrar les il·lustracions en les lletres de l’inici de cada capítol. Ell mateix va contribuir a fer la selecció dels contes de Calders, tenint en compte alguns aspectes en “harmonia” amb les il·lustracions i amb el conjunt del projecte de llibre.

Descripció

Els nostres llibres