a Trobades i conferencies

Cent vint-i-quatrena reunió semestral de la ABB

Sota la presidència del Sr. Germán Masid Valiñas, celebrat el 12 de juny del 2012.

Trobades anteriors

Comença a escriure i premeu Intro per buscar