a Trobades i conferencies

Cent trentena reunió semestral de l’ABB

Celebrat el 19 de juny del 2015, sota la presidència del senyor Javier Uriach Torelló, que dissertà sobre el tema “Els inicis de l’Egiptologia a través de les seves publicacions”.

Trobades anteriors

Comença a escriure i premeu Intro per buscar