a Trobades i conferencies

Cent vint-i-sisena reunió semestral de l’ABB

Celebrat sota la presidència del Sr. Borja de Querol el 12 de juny del 2013, amb la presentació del darrer llibre editat per l’ABB, La vida de Sinuhè o el gust de la mort, a càrrec de Jordi Fortuny i Perico Pastor.

Trobades anteriors

Comença a escriure i premeu Intro per buscar